חברי וחברות מפלגת העבודה,

להלן דרכי הגשת מועמדות לבחירות המקדימות לתפקיד יושב ראש המפלגה ולרשימתה לכנסת:

1. להגשת מועמדות לתפקיד יושב ראש המפלגה יש:

למלא את הטופס הבא

למלא טופס סודיות

לבצע העברה בנקאית על סך 10,000 ש״ח לחשבון מס׳ 559215, סניף 532, בנק הפועלים.

לשלוח את הטפסים המלאים ואת אישור ביצוע ההעברה הבנקאית לכתובת atirot@havoda.org.il.

מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקיד יושב ראש המפלגה: יום חמישי, 21.1.21 בשעה 17:00.

לא תתקבלנה בקשות שהתקבלו אחרי מועד זה.

2. להגשת מועמדות לרשימת המפלגה לכנסת ה-24 יש:

למלא את הטופס הבא

למלא טופס סודיות

לבצע העברה בנקאית על סך 5000 ש״ח לחשבון מס׳ 559215, סניף 532, בנק הפועלים.

לשלוח את הטפסים המלאים  ואת אישור ביצוע ההעברה הבנקאית לכתובת atirot@havoda.org.il.

מועד אחרון להגשת מועמדות לרשימת המפלגה לכנסת ה-24: יום שישי, 29.1.21 בשעה 14:00.

לא תתקבלנה בקשות שהתקבלו אחרי מועד זה.

* ניתן להגיש מועמדות במשרדי המפלגה ברח׳ חרוץ 6, תל אביב. קומה 3. בתיאום מראש בטלפון: 054-9206370.

   יש להגיע עם הטפסים מלאים כמפורט בסעיפים שלעיל וכן באישור ביצוע העברה בנקאית או לשלם בהמחאה במקום.

ניתן לקרוא את תקנוני הבחירות בקישור הבא:
https://havoda.org.il/veida130121

בברכה,
מפלגת העבודה

תאריך פרסום:18/01/2021