שלום חברות וחברים,

האתר של העבודה בעבודה בימים אלו.

בינתיים נשמח לשמוע אתכן ואתכם באמצעות מערכת שיתוף הציבור החדשה שלנו ״עבודה משותפת״ המאפשרת לכן ולכן להשמיע את הקול ולהשפיע על ההחלטות המתקבלות בממשלה ובכנסת.