חברי המפלגה שלום,

אנא עדכונכם בדבר הבחירות לבעלי תפקידים מטעם תנועת העבודה הציונית העולמית לקראת הקונגרס הציוני שייערך בימים 20-22 לאוקטובר.

חברים שמעוניינים להגיש את מועמדותם מתבקשים לשלוח את ההצהרה החתומה לאגף המפקד והדאטה למייל mifkad@havoda.org.il

לקריאת ההודעה לחץ כאן

להורדת טופס הצהרת מועמד לחץ כאן

לקריאת הודעה לבוחר לחץ כאן

להסבר אודות ההצבעה האלקטרונית לחץ כאן

תאריך פרסום:15/10/2020