שלום רב, להלן תוצאות ההצבעה שהתקיימה היום בוועידה:

תוויות שורה סיוע לפליטי אוקראינה שוויון מגדרי בוועידה דחיית בחירות פנימיות המוסד לבירור עתירות  משאל חברים מינוי למוסדות
מאשר/ת 1324 1143 1168 1133 1150 1138
מתנגד/ת 779 951 924 945 936 931
נמנע/ת 53 62 64 78 70 87
סכום כולל 2156 2156 2156 2156 2156 2156

התוצאות סוכמו לאחר גריעת מספר מצביעים כפולים. 

כל הצעות ההחלטה אושרו. 

 

בברכה, 

הוועדה המפקחת  

 

תאריך פרסום:24/03/2022