צירות וצירי הוועידה,

הרינו להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של המפלגה.

על סדר היום:

1. אישור תקנון הבחירות לתפקיד יושב.ת ראש העבודה

2. אישור תקנון הבחירות לוועידה ה-11

ישיבת הוועידה תיערך ביום חמישי, 14.3.2024, בין השעות 12:00 ל-15:00, באופן מקוון, באמצעות אפליקציית זום.

קישור לישיבת הוועידה וקישור לאתר ההצבעה יישלחו עד ליום חמישי 14.3.2024 בשעה 10:00.

המעוניינים והמעוניינות להשתתף בישיבה מתבקשים ומתבקשות להתחבר לזום תחת שם משתמש הזהה לשמם המלא ותוך פתיחת מצלמה, על מנת שתאושר הכניסה.

 


דברי הסבר

בעקבות החלטת יושבת ראש המפלגה על הקדמת הבחירות לראשות העבודה מובאת לוועידה טיוטת תקנון הבחירות ובמסגרתה נקבעים העקרונות לקיום הבחירות, לרבות:

אבני דרך מרכזיות בהליך הבחירות;
תקופת אכשרה נדרשת למועמד.ת ולבוחר.ת;
תנאי סף לצורך הגשת מועמדות;
סמכויות ועדת הבחירות וחבריה;
כללים למועמדים לצורך שמירה על טוהר הבחירות ועוד.

לקריאת טיוטת תקנון הבחירות לתפקיד יו”ר המפלגה לחצ.י כאן. (עדכון 14.3.24 10:00 הוסרו חלקים מטיוטת התקנון אשר מסומנים בקו אדום) 

עדכון חשוב: בעקבות החלטת בית המשפט, לסדר יומה של הישיבה תתווסף הצעת החלטה נוספת שעניינה תקנון הבחירות לוועידה ה-11 של המפלגה.

לקריאת תקנון הבחירות של הוועידה ה-11, לחצ.י כאן. (עדכון 14.3.24 10:00 התווספה המילה “עד” בסעיף 8.2. בין המילים “לפי החוקה” ל”250″ כך שתיבה זו תיקרא “…לפי החוקה עד 250…”) 


זכות דיבור בישיבה

במהלך ההצבעה על מתווה הבחירות, תינתן זכות דיבור לחברות וחברים המעוניינים בכך. זכות הדיבור תוגבל לשלוש דקות והיא מותנית בהרשמה מראש. לבקשת זכות דיבור בישיבה, לחצ.י כאן.

לתשומת לב כי מספר המקומות לזכות דיבור מוגבל.

צירות וצירים שישובצו לשאת דברים, יקבלו על כך הודעה מבעוד מועד.

לצערנו, לא נוכל לשנות את שעת זכות הדיבור שאליה שובצתן.ם.


דגשים בנוגע להליך ההצבעה

לבדיקת סטטוס החברות שלך, להסדרת תשלום במקרה הצורך ולווידוא שמספר הטלפון שלך מעודכן ברישומי המפלגה לחצ.י כאן. (ככל שהמספר עדכני, יתקבל קוד אימות למספר הטלפון של החבר.ה)

יובהר כי ללא מספר טלפון עדכני לא ניתן יהיה להצביע באמצעות המערכת המקוונת.

צירות וצירי הוועידה יתבקשו להצביע באמצעות הקישור הייעודי עם פתיחת ההצבעה (במהלך השעתיים הראשונות לישיבה) ולא לחכות לסופה וזאת על מנת לאפשר הצבעה במוקד הטלפוני.

חברות וחברים המתקשים להצביע מתבקשים לתעד זאת ולפנות למוקד הוועידה ללא דיחוי. מספר הטלפון של המוקד (יופעל בשעות הישיבה בלבד): 037793602.

יודגש כי ההצבעה באמצעות המוקד הטלפוני אינה סופית והיא כפופה לאימות המצביע.ה באמצעות ת”ז או ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמו דמי החבר.ה.

ציר.ה שלא הצליח.ה להצביע במערכת המקוונת או באמצעות המוקד מתבקש.ת להעביר תיעוד (צילומי מסך, הקלטות וכו’) של ניסיון ההצבעה בכל אחת מאותן דרכים לכתובת הדוא״ל: mifkad@havoda.org.il. את התיעוד יש לשלוח ללא דיחוי ולא יאוחר מהשעה 16:00 ביום ההצבעה.


שמות חברות וחברי ועדת הבחירות:
ועדת הבחירות ליו״ר.ית העבודה
ועדת הבחירות לוועידה ה-11

 

קדימה, לעבודה!

 

תאריך פרסום:04/03/2024