צירות וצירי הוועידה,

ביום 29.11.20 בין השעות 12:00 ל-17:00 תתקיים ישיבת הוועידה העשירית. 

כינוס הוועידה וההצבעה יתקיימו מרחוק, בדומה לישיבות קודמות ובשל אילוצי הדין בעקבות נגיף הקורונה.

הקישור למערכת ההצבעה:

https://bit.ly/Veida291120

* המוקד הטלפוני הינו במספר 03-7793608. המספר המופיע במערכת ההצבעה אינו עדכני.

לקריאת סדר היום והצעות ההחלטה כפי שמובאות על ידי הנהלת המפלגה
לקריאת טיוטת תיקוני החוקה המוצעים

לקריאת תקנון ההצבעה

תאריך פרסום:19/11/2020