לשכת היו"ר

lishka@havoda.org.il

לשכת מזכ"ל

mazkal@havoda.org.il

לשכת ראש המטה

tal_l@havoda.org.il

אגף ארגון

irgun@havoda.org.il

אגף מפקד

mifkad@havoda.org.il

03-7283606

רצוי להעביר פניות במייל