שינוי מועדי הגשת המועמדות


ועדת הבחירות החליטה בישיבתה מיום 18.01.2021 כדלקמן:

 

א. המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר המפלגה יהיה יום חמישי 21.01.2021 בשעה 17:00.


ב. המועד האחרון להגשת מועמדות לרשימה לכנסת יהיה יום שני 25.01.2021 בשעה 17:00.

 

שימת לבכם: החלטה זו הנה במקום המועדים שפורסמו קודם לכן להגשת מועמדות ליו”ר ולרשימה ויש להתנהל לפיה.

 

בברכה,
ועדת הבחירות

תאריך פרסום:18/01/2021