עדכון במועדי הגשת המועמדות לרשימה:

 
הרינו לעדכן כי ועדת הבחירות החליטה בישיבתה מיום 20.01.2021 כדלקמן:
 
המועד האחרון להגשת מועמדות לרשימה לכנסת יהיה: יום שלישי 26.01.2021 בשעה 17:00.
 
המועד האחרון להגשת מועמדות לראשות המפלגה נשאר כפי שהיה בהחלטת הוועדה האחרונה: יום חמישי 21.01.2021 בשעה 17:00.
 
בברכה,
ועדת הבחירות 
תאריך פרסום:20/01/2021