תיאור כללי

חזון ומטרות

אגף הנשים במפלגה שם לו למטרה לפעול למען קידום שוויון חברתי, תרבותי, כלכלי ומדיני לנשים כחלק מקידום זכויות חברתיות לטובת החברה בכללותה.

השוויון בין המינים הוא ערך יסוד בתפיסת עולמה של מפלגת העבודה, יישום השוויון, מימושו והדרך להשגתו בכל תחומי החברה הם הבסיס  לפעולה בהיותנו מפלגה סוציאל- דמוקרטית .

אגף הנשים במפלגה יפעל לשינוי התרבות הפוליטית בארץ והגברת התודעה הפוליטית של החברה וכמו כן ליישום מדיניות התומכת בקידום הצדק החברתי, שוויון הזדמנויות לנשים ושילובן של נשים  בפוליטיקה ועמדות מפתח בחברה הישראלית.

אגף החברות יהווה גוף מאוחד המשפיע על סדר היום החברתי, במוסדות המפלגה בפרט ובעשייה ציבורית בכלל.

אגף החברות רואה זאת כזכות וחובה להיות הגוף המוביל למען שוויון הזדמנויות אמיתי ומלא לנשים כאינטרס לאומי וחברתי, כלל ארצי של נשים וגברים כאחד.

מטרות ותחומי פעילות:

 • הקמת ועדת על מפלגתית בה ידונו בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר היום הציבורי של החברה הישראלית בתחום החברתי- כלכלי, ומדיני מנקודת ראות מגדרית.
 • הגברת התודעה בשילוב פעולות על מנת להביא ליישום מדיניות התומכת בקידום צדק חברתי, שוויון הזדמנויות לנשים ושילובן בעמדות מפתח בחברה הישראלית בכלל ובמפלגת העבודה בפרט.
 • גיבוש ועידוד מדיניות ופעילות לקידום מעמד האישה ולשוויון בין המינים.
 • הכשרה, תמיכה וסיוע למנהיגות נשים בפוליטיקה, עידוד נשים להשתלב בעשייה הציבורית והפוליטית, ייצוג הולם במוקדי קבלת ההחלטות בציבוריות הישראלית ובמפלגת העבודה.
 • בניית תוכנית “עוצמה נשית” –  פעילות במחוזות ובסניפי המפלגה ברחבי הארץ, ברמה מקומית ואזורית.
 • תכנון, ייזום פרויקטים, סדנאות, אירועים, ימי עיון וקורסים לקידום נשים.
 • הטמעת ההיבט המגדרי ככלי לעיצוב מדניות.
 • מאבק בתופעה נגד אלימות נשים, הטרדה מינית וסחר בנשים.
 • מתפקדות ומשפיעות – הרחבת מעגל התומכות במפלגת העבודה.

תחומי פעילות

 1. המגדר והחברה בישראל – שיפור והרחבת מצע מפלגת העבודה ועמדותיה בנושא קידום נשים.
 2. העדפה מתקנת בעידן הפריימריז – כיצד תשפיע שיטת הפריימריז לבחירת המועמדים במפלגה על ייצוג הנשים?
  הגיע הזמן לשוויון בין המינים בכנסת (כיום היחס בייצוג מפלגת העבודה הוא 1:8 מתוך 8 חברי כנסת אישה אחת).
 3. קידום נשים במגזר הציבורי ובמוקדי קבלת ההחלטות.
 4. נשים בעולם העבודה החדש בישראלשוויון הזדמנויות בעבודה, הפיכת שוק העבודה לארגון תומך משפחה, ותפיסת מעמדן של הנשים בעבודה לרבות חתירה למתן שכר שווה ומיגור הפליה מגדרית בכל סוג.
 5. מעמד החד-הוריות בחברה הישראלית – הבעיות הניצבות בפני נשים חד הוריות וגרושות וקידום חקיקה בתחום דיני משפחה ואחריות הורית.
 6. קידום חקיקה נגד הפלייה מגדריתבעיקר בעידן הדרת נשים וחוקים המפלים נשים לרעה, אגף החברות יפעל  למיגור התופעות כדוגמת תופעות פסולות אילו.
 7. שילובן של נשים במערך השלטון המקומי.
 8. שוויון בין המינים בחינוך.
 9. בריאות האישה.
 10. קידום חוק חינוך חינם מתום תקופת חופשת הלידה.

 

יחד לפעול, לעשות ולהוביל לשינוי אמתי.