תיאור כללי

נוער העבודה הוא גוף הנוער של מפלגת העבודה אשר ישפיע על הנושאים העומדים על סדר היום, מתוך נקודת מבט המזוהה עם ערכיה של מפלגת העבודה, כאשר את פעילויותיה יזמו, ינהלו ויבצעו בני ובנות נוער. נוער העבודה יפעל באופן עצמאי בסניפים בכל רחבי הארץ, והוא מזמין בני נוער מכל שכבות וקצוות האוכלוסייה לקחת בו חלק. אנו שואפים להוות בית עבור בני נוער, בו יוכלו לקחת חלק בפעילות המפלגתית עמה הם מזדהים, ובו יוכלו להשמיע את דעותיהם ולקדם נושאים הקרובים ללבם.

אנו נפעל במחויבות לערכי מפלגת העבודה, ולא למועמדים או לחברי-כנסת מסוימים, מתוך הכרה בבקשתנו להוות גוף עצמאי על-מנת לקדם את האידאולוגיה ולא את האנשים העומדים מאחוריה.

נוער העבודה ייזום פעילויות מחאה או ייקח חלק בהפגנות המזוהות עם עמדותיו, יפעל לקדם חוקים, יארגן כנסים ואירועים, יקיים סמינרים לימודיים וינהל פעילות הסברתית שוטפת לקידום ערכיו והבעת עמדותיו בתוך מפלגת העבודה ומחוצה לה.

נוער העבודה חורת על דגלו עשייה שאינה מתוך קידום אישי, אלא מתוך מחויבות למדינה על פי ערכי תנועת העבודה, כמי שיהווה את דור העתיד שלה. יחד, נפעל למען הערכים שבהם אנו מאמינים: שלום, שוויון, פלורליזם, סולידריות וצדק חברתי.

אנו שואף לצרף לשורותיו בני נוער מעורבים ואכפתיים, ואף לקרב בני נוער נוספים למערכת הפוליטית, וכן לעודד מעורבות חברתית בקרבם על מנת לתת לו במה במפלגת העבודה הישראלית.