תיאור כללי

המרכז דן ומחליט בעניינים העומדים על הפרק במפלגה על פי סמכויותיו (למעט בעניינים שהם בסמכותה הבלעדית של הועידה):

  • לבחור חברים בלשכת המפלגה.
  • לבחור את ועדת החוקה ואת ועדות המרכז.
  • לדון בערעורים על החלטות הלשכה.
  • לדון בנושאי מדיניות של המדינה והמפלגה, אשר לשכת המפלגה או יו”ר המפלגה יחליטו להעביר להכרעתה.
  • לאשר את הצטרפות המפלגה לקואליציה ממשלתית.

חברי המרכז הם צירי הועידה, והמרכז מכהן לתקופה של ארבע שנים.