תיאור כללי

הלשכה היא המוסד המנהל את המפלגה ומפקח על מזכירות הלשכה. היא דנה בעניינים העומדים על הפרק במפלגה ומתוקף תפקידה אחראית על הנושאים הבאים:

  • הלשכה מכינה את ישיבות הועידה והמרכז ופועלת לביצוע ההחלטות המתקבלות בהן.
  • הלשכה דואגת לקיום בחירות על פי החוקה.
  • הלשכה מפקחת על ידי ועדה מטעמה על הליך ההתפקדות למפלגה.

הלשכה מכהנת לתקופה של ארבע שנים ובמסגרת תפקידה ממנה ועדות שונות המורכבות מחברי לשכה כגון: ועדה מדינית ביטחונית, ועדה חברתית כלכלית, ועדת חינוך, ועדה לענייני מפלגה, ועדה לענייני השלטון המקומי, ועדה לקשרי חוץ.

הנהלת המפלגה
הנהלת המפלגה היא המוסד המבצע של המפלגה ותפקידה לקבל החלטות ניהוליות וכן לפעול לקיום החלטות מוסדות המפלגה.