תיאור כללי

הועידה היא המוסד העליון של המפלגה והדן ומחליט בעניינים עקרוניים ובעלי השפעה מיוחדת על המפלגה.
הועידה מוסמכת לעסוק בנושאים הבאים:

  • לתקן או לשנות את החוקה.
  • לקבוע ולשנות את שיטת הבחירות לתפקיד יו”ר המפלגה ונציגי המפלגה בכנסת.
  • לאשר איחוד של המפלגה עם גוף אחר.
  • לשנות את שם המפלגה ואת אמנת היסוד שלה.
  • לדון בנושאי מדיניות של המדינה ושל המפלגה, אשר לשכת הפלגה או יו”ר המפלגה יחליטו להעביר להכרעתה.

הועידה נבחרת לתקופה של ארבע שנים ומורכבת מצירים שנבחרים בסניפים ובמחוזות, מחברים מתוקף תפקידם וצירים נוספים שמצורפים על פי המפורט בחוקה.

תקנון עבודת הוועידה העשירית
תיקון תקנון הבחירות לוועידה 22.12.19
נספחים לתקנון הבחירות
תקנון בחירות לועידה