תיאור כללי

יו”ר ועדת החוקה – עו”ד ורו”ח שולמית אשבול

חברות וחברי ועדת החוקה

גלעדשר
קובי יעקבקיסוס
גדכרמי
טלאלוביץ
ריבהסלומון
רינת

אפרת

קדם ברט

רייטן