תיאור כללי

יו”ר ועדת החוקה – עו”ד ורו”ח שולמית אשבול

חברות וחברי ועדת החוקה

גלעד שר
קובי יעקב קיסוס
גד כרמי
טל אלוביץ
ריבה סלומון
רינת

אפרת

קדם ברט

רייטן