תיאור כללי

מייל לשליחת עתירה: [email protected]
יש לפנות למייל זה רק לצורך הגשת עתירה
יש לוודא שהעתירה התקבלה באמצעות הטלפון 054-9206370
יש להקפיד לצרף עתירה במסמך נפרד (כקובץ WORD או PDF).

יש להגיש עתירה מודפסת (לא בכתב יד) הכוללת תאריך, תעודת זהות, שם מלא, ופרטי התקשרות (טלפון נייד וכד’).

על העתירה להיות מנומקת ומבוססת על הוראות הדין, חוקת המפלגה ותקנוניה.

 

יו”ר המוסד לבירור עתירות, עו”ד גד כרמי

חברות וחברי המוסד לבירור עתירות:

עו”דרןגלזנר שגיא
עו”דסמדרדקל נעים
עו”דאופירפלג
עו”דאברהםפרדס
גב’מיכלגור
פרופ’דפנההקר
דר’נוריתצימרמן
עו”דיעלשטסל-יודוביץ
עו”דאיריסשינפלד