תיאור כללי

מייל לשליחת עתירה: atirot@havoda.org.il
יש לפנות למייל זה רק לצורך הגשת עתירה
יש לוודא שהעתירה התקבלה באמצעות הטלפון 054-9206370
יש להקפיד לצרף עתירה במסמך נפרד (כקובץ WORD או PDF).

יש להגיש עתירה מודפסת (לא בכתב יד) הכוללת תאריך, תעודת זהות, שם מלא, ופרטי התקשרות (טלפון נייד וכד’).

על העתירה להיות מנומקת ומבוססת על הוראות הדין, חוקת המפלגה ותקנוניה.

 

יו”ר המוסד לבירור עתירות, עו”ד גד כרמי

חברות וחברי המוסד לבירור עתירות:

 

עו”ד רן גלזנר שגיא
עו”ד סמדר דקל נעים
עו”ד אופיר פלג
עו”ד אברהם פרדס
גב’ מיכל גור
פרופ’ דפנה הקר
עו”ד יעל שטסל-יודוביץ
עו”ד איריס שינפלד
עו”ד נימי לנגר
עו”ד יואב הריס
עו”ד מאיה נורי שקד
עו”ד דן רוזנטל