תיאור כללי

מייל לשליחת עתירה: [email protected]
יש לפנות למייל זה רק לצורך הגשת עתירה
יש לוודא שהעתירה התקבלה באמצעות הטלפון 054-9206370, טל.
יש להקפיד לצרף עתירה במסמך נפרד (כקובץ WORD או PDF).

יש להגיש עתירה מודפסת (לא בכתב יד) הכוללת תאריך, תעודת זהות, שם מלא, ופרטי התקשרות (טלפון נייד וכד’).

על העתירה להיות מנומקת ומבוססת על הוראות הדין, חוקת המפלגה ותקנוניה.