תיאור כללי

ארגון סטטוטורי שמטרותיו:

לקרב את אוכלוסיית העולים לערכי מפלגת העבודה.

לאפשר דרכי יצירת קשר וממשק משותף בין העולים, הנהגת המפלגה וחברי הכנסת.

להגן על זכויות העולים.