מועמדים וחברי הגוף הבוחר לבעלי תפקידים מטעם תנועת העבודה הציונית העולמית שלום רב,

היום, בין השעות 18:30 ל-23:59 צפויות הבחירות לבעלי התפקידים במוסדות הלאומיים להתקיים.

תאריך פרסום:21/10/2020