תיאור כללי

מטה ההתיישבות של מפלגת העבודה הוקם במטרה להחזיר “הביתה” את מצביעי מפלגת העבודה מכל תנועות ההתיישבות.