תיאור כללי

חוג עובדי המדינה המבקש לקדם את עניינם של כ-110,000 עובדי מדינה על גמלאיה במטרה ליצור שירות מדינה איכותי ומקצועי לתפארת מדינת ישראל. לעניין זה החוג קבע את היעדים שלהלן אשר באמצעותם ניתן יהיה להגשים את המטרה הנכספת.

  1. חיזוק ועצמת העבודה המאורגנת הקורסת בשירות המדינה. זיקוק יחסי העבודה בין העובד למעסיק לרמה איכותית האמורה לשמש מקור השראה ליחסי העבודה במשק בכלל.לעניין זה החוג ממליץ כי מפלגת העבודה כמפלגה הנושאת בגאון את הדגל החברתי תפנים ותטמיע שכיבוש הסתדרות העובדים מבחינתה הינו צורך הכרחי.
  2. קיום וטיפוח הערך של שיוויון בהזדמנויות בהעסקה של העובדים ויצירת אופק שירות מיומן ושקדן.לא עוד ההפרה הבוטה של קידום עובדים באמצעות קשרים במקום כישורים על ידי “ליהוק” וועדות בוחנים,ועדות איתור ומינויים פוליטיים.מוצע איפוא לתקן את חוק שירות מדינה [מינויים] תשי”ט 1959 על מנת להבטיח את הערך של שיוויון בהזדמנויות לקידום בעבודה לכל עובדת ועובד באשר הם.
  3. צימצום הפער המקומם והחזירי ברמות השכר בשירות המדינה בין מקבלי שכר מינימום והשלמת הכנסה לבין המשתכרים המיוחסים.גם כאן ההתנהלות הקלוקלת בשירות המדינה הכשירה את הבטן התופחת של עקומת לורנץ בחלוקת ההכנסות במדינה בכלל.
  4. לעשות להקמתה של מכללה אקדמאית למינהל ציבורי אשר תכשיר את העובדים המבקשים להצטרף לשירות המדינה כפי שהדבר נעשה במספר מדינות מתוקנות בעולם.
  5. לפעול לאיתנותה של הפנסיה הצוברת לעובדי מדינה בכך שתבטיח שאג”ח הממשלתי המיועד יהיה בשיעור השכר הממוצע במשק.
  6. התגייסות מאומצת לביעור ושירוש השחיתות הפושה בשירות המדינה.
  7. חיזוק וביצור ירושלים כבירת מדינת ישראל ובירת העם היהודי באשר הוא נמצא.חוג עובדי מדינה המבקש לעודד פעילות בקרב 40,000 עובדי המדינה וגימלאים המתגוררים בירושלים ער לחיוניות בהעצמת  ירשלים.פיתוח תעסקה,חינוך איכותי, דיור הולם וחיי תרבות הינם בבחינת כורח המציאות.

 

בברכה

יוסי שוחט מזכיר החוג