תיאור כללי

מטרת החוג ומהותו, לרכז כוחות משותפים בין קיבוצים, מושבים,ערים וכפרים, בין יהודים וערבים . לצורך קידומו והשפעתו הפוליטית של הגליל המערבי.תוך קידום הרחבת השורות של חברי מפלגת העבודה בגליל.