תיאור כללי

החוג ‘אייר – זהות יהודית לעת ריבונות’ הוקם על מנת לשנות את השיח המפלגתי והציבורי בכל הקשור למקומה ומשמעותה של היהדות בשיח והדיבור בשמה. אנו מאמינים כי זוהי נקודת המפתח הן לחזרתה של מפלגת העבודה לשלטון והן לשינוי המציאות במדינת ישראל:

* נטילת אחריות על גיבוש מדרש חדש, עדכני, לעת ריבונות: לאחר אלפיים שנה בהן היהדות נאלצה להתמקד בסוגיות של ניהול קהילה נרדפת, נדרש עתה לחדש כלי שפה וחשיבה של ניהול ריבונות.

* הצבת מדרש זה בשיח הציבורי, כחלופה לשני המדרשים הקיימים.

להצטרפות לחוג לחצו כאן

ראשי החוג: יאיר שומרון, עמוס כץ ושי מסוט