תיאור כללי

החוג לשינוי מוניטרי הוקם בשנת 2013. מטרתו היא לקדם את השיח הציבורי בנוגע למערכת הפיננסית והשפעותיה על הכלכלה, החברה, והסביבה.

“העם לא מבין את המערכת הכספית והכלכלית שבה אנו פועלים, מכיוון שאם היה מבין אז הייתה מתרחשת מהפכה עוד לפני מחר בוקר” – הנרי פורד

המחאה החברתית הציבה בפנינו מראה, שהציגה מציאות עגומה. המערכת הכלכלית שרויה במשבר ההולך ומחמיר; צעירים אינם יכולים לרכוש דירות; מחירי המזון מטפסים לרמות חדשות; אנחנו עובדים יותר מדי ומבלים עם משפחותינו מעט מדי; עוצמת המשברים הכלכליים הולכת ומתגברת ומשך הזמן בין משבר למשבר מתקצר; אנחנו צורכים יותר מדי ופוגעים בסביבה.

נדמה שבמקום שהכלכלה תשרת אותנו, הפכנו אנחנו להיות העבדים שלה. 

אנו מעוניינים לפתוח בשיח ציבורי-מפלגתי אודות בעיותיהן של המערכת המוניטרית והמערכת הפיננסית, ולדון בפתרונות שעשויים להוביל לכלכלה ברת קיימא ולשגשוג כלל האזרחים והמדינה.

“תן לי להדפיס ולשלוט בייצור הכסף של אומה לא אכפת לי מי כותב את חוקיה”
מאיר אנשל רוטשילד

החוג לשינוי מוניטרי מקדם שינויים במבנה המערכת הפיננסית וביניהם:
בנקים קואופרטיביים – בנקים בבעלות חבריהם אשר מטרתם היא מתן שירות מעולה לחברים ולא רווח על חשבונם
יותר לקטנים, פחות לגדולים – שינוי מדיניות האשראי של הבנקים כך שיינתן פחות אשראי לנדל”ן, קניית חברות ומשחקים פיננסים שהורסים מקומות עבודה ויותר אשראי לעסקים קטנים המייצרים מקומות עבודה וערך אמיתי לחברה ולמשק.
יישום המלצות קרן המטבע (יישום תכנית שיקגו) – החזרת הסמכות לייצור כסף מהבנקים הפרטיים למדינה.

“קל להעלות על הדעת שרעות גדולות לארצנו ומוסדותיה,
עלולות להגיע מריכוז כזה של כח בידיהם של מעטים אשר לא נושאים כל אחריות לאזרחים.
שולטים במטבע שלנו, מקבלים את הכסף הציבורי, ומחזיקים אלפי אזרחים במצב תלות…
זה נורא ומסוכן יותר מאשר כוחו הצבאי של האוייב” 
– נשיא ארה”ב אנדרו ג’קסון 1832

הצגת החוג המוניטרי בפני ועידת המפלגה
הצגת החוג המוניטרי בפני ועידת המפלגה