תיאור כללי

מטרה: להניע ולקדם קבלת החלטות בנושא המדיני, לקדם במפלגה דיונים, להציע כיוונים ודרכי פעולה.
נוסד: 2010
אושר כחוג בלשכת המפלגה: 30/11/2011
יו”ר החוג: איציק שחף
טל: 054-4620030
דואל: isac12@gmail.com

פעילות ראשונה: כינוס ישיבת לשכה ביום 7/12/2010 בבית ציוני אמריקה בת”א, לדיון בנושא המדיני ובהתקדמות המשא ומתן בין ישראל לרשות הפלשתינית. בפתיחה הוצגה הצעת ההחלטה שהגיש החוג.

להלן 2 ציטוטים ממכתב היו”ר אהוד ברק והמזכ”ל חיליק בר שהופץ ביום 12/12/2010 לחברי לשכת המפלגה, לחברי הסיעה בכנסת ולפעילי המפלגה.

בפתיחה: “… נבקש לציין, כי התרשמות החברים מישיבת הלשכה הייתה כי מזה זמן רב לא התקיים בלשכה דיון כה מעמיק בנושא ערכי-רעיוני כפי שהתרחש בלשכה זו. חברי הלשכה דנו יחד עם היו”ר, המזכ”ל, חברי הסיעה והשרים שנכחו ובינם לבין עצמם במשך למעלה משעתיים בהצעת ההחלטה, העירו, הביעו דעה, הציעו הצעות לשינוי עד כי לבסוף התקבלו ההחלטות הבאות פה אחד:…”
ובסיום המכתב: “… החלטת הלשכה הינה בגדר הנחייה לחכי”ם והשרים בעבודתם בכנסת ובממשלה”.