תיאור כללי

החוג לדמוקרטיה, ממשל ושיתוף הציבור הוקם על מנת לקדם אג’נדה דמוקרטית במובן הרחב של המילה. כלומר, דמוקרטיה שאינה מסתכמת רק בהכרעת הרוב אלא באה לידי ביטוי בשקיפות, מנהל תקין, תקשורת חופשית, שיתוף הציבור ופלורליזם.

החוג שואף לקדם את האג’נדה הזאת בכל זירה ציבורית רלוונטית – מרמת המפלגה, דרך הרשויות המקומיות ועד לשלטון המרכזי.

פרויקטים בהם החוג עוסק:

  • אימוץ רפורמה חוקתית במפלגת העבודה (ראו הצעת החוג כאן).
  • מאבק לשקיפות וניקיון כפיים בקק”ל
  • קידום ייצוג שווה לנשים במוסדות פוליטיים
  • הגבלת מספר קדנציות רצופות של בעלי תפקידים נבחרים