תיאור כללי

מטרת החוג הפמיניסטית במפלגת עבודה לפעול למען שוויון הזדמנויות לנשים בחברה בכלל ובפוליטיקה בפרט. החוג יפעל לקידום סוגיות ליבה הקשורות בחייהן של נשים מכלל החברה הישראלית ולהעלאת מודעות לאי-שוויון על בסיס מגדרי.

 

יו”ריות החוג: אור סרי ועדי עזוז