תיאור כללי

מפלגת העבודה, כמי ששואפת להוות אלטרנטיבה שלטונית וחורטת על דגלה סדר יום סוציאל-דמוקרטי, צריכה לעמוד בקדמת הבמה גם בתחום הסביבתי. ההגנה על הסביבה והדילמות שהיא מעלה משיקות וחופפות במקרים רבים לרעיונות המרכזיים של תפיסת העולם הסוציאל-דמוקרטית. חלפו הימים בהם ניתן היה לדבר על שני תחומים אלה בנפרד שכן הם כרוכים זה בזה. כחלק מהתפישה הסוציאל דמוקרטית, לפיה על המדינה לקחת אחריות רחבה על אזרחיה, נכללת גם אחריות נוספת, אחריות על הסביבה. בתחום אחריות זו: בריאותינו, אוויר שאנו נושמים, המים שאנו שותים והאדמה עליה אנו חיים.

 

כיצד ניתן להגיע לפיתוח תוך שמירה על הסביבה למען הדורות הבאים? איך ניתן לבצע שימוש צודק במשאבי הסביבה, אויר, מים, וקרקע? שאלות אלו הינן רק חלק מן הנושאים שעל מפלגת העבודה להיות מעורבת בהם ולהובילם. כאשר אנו מדברים על צמיחה כלכלית, עלינו לבחון את התהליכים המוצעים באמצעות כלים של קיימות, אשר יבטיחו הנאה מפירות הפיתוח והמשאבים השונים לדורות.

 

מבחינה אלקטוראלית התחום הסביבתי זוכה בעשורים האחרונים לתשומת לב ציבורית הולכת וגדלה. המודעות להיבטיו השונים של הנושא עלתה בקרב מגזרים מגוונים של החברה הישראלית והעולמית. אזרחים רבים מודאגים מאיכות חייהם ומוטרדים מן הסכנות הסביבתיות הרבות, מנזקים סביבתיים שנגרמו ועודם נגרמים כתוצאה מפעילות אנושית בלתי אחראית.

 

לעולם החדש של טכנולוגיות העוסקות בסביבה, ביניהן הקלין-טק ומקצועות הסביבה, פוטנציאל להפוך למנוע צמיחה למשק הישראלי. עולמות האנרגיה המתחדשת, ההתייעלות האנרגטית, טכנולוגיות המים, התחבורה הירוקה והמיחזור, יכולים לייצר סקטור תעסוקתי חדש. מעבר לכך יכולים לתרום לפיתוח הפריפריה, הרווחה והחברה בישראל וזאת באופן אשר מתחשב בסביבה ובדורות הבאים. יישום טכנולוגיות סביבתיות מעצים את היתרונות היחסיים של ישראל, אשר כבר תרמה לעולם חדשנות ומצויינות בתחומים אלו.

 

נוכח המפורט לעיל, מצאנו לנכון לפעול להקמת חוג סביבתי-חברתי במפלגת העבודה. החוג יגביר את ידיעותיהם של חברי המפלגה וחברי הסיעה בכל הקשור בתחום, יבחן יוזמות חקיקה ומדיניות מן ההיבטים הסביבתיים שלהן, יתריע על הסכנות שהן מעלות ויציע חלופות בנות קיימא. החוג יפעל להגברת מעורבותם של חברי הסיעה בעשייה למען הסביבה בישראל.

 

חוג סביבתי חברתי - תמונת אווירה

 

אנו מזמינים כל מי שהנושא קרוב לליבו ומבין כי הסביבתי והחברתי חד הם להצטרף לחוג, לקבוע את סדר יומו ולפעול על מנת לקדם סדר יום סביבתי במפלגה.

 

תודה,

צוות הקמת החוג


ליצירת קשר:  איתן פרנס  0547747555 איתמר שטיינמץ 0525445591