תיאור כללי

החוג הגאה במפלגת העבודה – חברים מכל הצבעים

מטרות החוג:
• שינוי התודעה בכל שדרות החברה הישראלית באשר לתפיסות שליליות כלפי הקהילה הגאה.
• מאבק בהומופוביה בחברה הישראלית.
• קידום חקיקה שוויונית לקהילה הגאה.
• הנחלת ערכי תנועת העבודה הישראלית לציבור הגאה.
• הגברת המעורבות הפוליטית בקרב חברי הקהילה.
• חיזוק הקשר בין המפלגה והקהילה.
• גיוס חברים נוספים למפלגת העבודה בדגש על חברי הקהילה הגאה.