החלטת ועדת הבחירות בעניין הצבעה מקוונת:

ביום 18.1.21 דנה ועדת הבחירות בעררים שהוגשו לה בעניין האפשרות לקיים הצבעה מקוונת, שלא באמצעות אתרי הצבעה פיזיים.

לאחר שנשמעו השיקולים השונים, הוחלט ברוב קולות חברי הוועדה לדחות את העררים השונים.

 

תאריך פרסום:21/01/2021