חזרתי, התחייבתי שוב! רצ״ב נאום הבכורה בכנסת..מה קרה בזמן שישנתי וגם אתם נרדמתם.

תאריך פרסום:02/12/2018