כאשר ברקע מתיחות בטחונית בצפון ובדרוםחברינו בצפון ובעוטף ישראל מתמודדים עם אזעקות וקצין צהל, נכדה של חברתנו מרינט וקניןניצל בנס מאש צלף, עסוק ראש הממשלה בהעברת חוקים מפלים וגזעניים. נחמתי את משפחתו של סמר אביב לוי זלהוריו, פרי ויעקב, שיתפו עד כמה היה מיוחד, עד כמה אהב את המדינה והיה מחויב לה. סיירתי השבוע גם ברמת הגולן, הגעתי לחזק את התושבים ופגשתי את חברינו כשברקע קולות ההפצצותבמקום שאנחנו רואים שדות שרופים, רקטות, פצמ״ריםטילים בכנרת ובלוני תבערה– נתניהו רואה מכונת מנדטים. במקום למנף את הפסקת האש שחמאס ביקש, במקום להניע לשינוי מדיני, נתניהו משמר את המצב ואת סדר היום המדיני- ביטחונילמען הישרדותו הפוליטית.

חוק הלאום המפלה שפוגע במרקם החברתי במדינת ישראללא ישונה– אז נתניהו הצהיר: ״תגובש תוכנית״.
חוק הפונדקאות שמפלה הומאים ומונע מהם את הזכות להורותלא יבוטל- אז בקואליציה מציעים״הרשות לענייני להט״ב״
בקיצור- הממשלה המפלה הזו לא תשתנהחייבים להחליף אותה!

תאריך פרסום:15/08/2018