תקציר החלטות ועידה מיום 8.11.2015 (1)

תאריך פרסום:08/11/2015