תקציר החלטות ועידה מיום 29.6.2014 (2)

תאריך פרסום:29/06/2014