תקציר החלטות ועידה מיום 25.1.2015

תאריך פרסום:25/01/2015