תקציר החלטות ועידה מיום 19.7.2015

תאריך פרסום:19/07/2015