תקציר החלטות ועידה מיום 14.12.14 (1)

תאריך פרסום:14/12/2014