חברי המפלגה ממחוז הקיבוצים שלום רב.

מצ”ב תקנון הבחירות למזכיר מחוז הקיבוצים.

בברכה,
ועדת הבחירות

 

תאריך פרסום:01/09/2021