1 .מבוא

 • מפלגת העבודה הישראלית )להלן: “בעלי האתר”(, המפעילים את אתר il.org.havoda
  )להלן: “האתר”( מכבדים את פרטיותו של הגולש או המשתמש בשירותי האתר )להלן:
  “הגולש”(. מאחר וכך החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות
  באתר והם מתחייבים כלפי הגולש לקיים מדיניות זו.
 • מטרת המדיניות להסביר לך, הגולש, מהם נוהגי שם בעלי האתר ביחס לפרטיות
  המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם על ידי הגולש או
  הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.

2 .המידע הנאסף ודרכי איסופו

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש
לצרכים סטטיסטיים:

 •  מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידך במסגרת ההתפקדות למפלגה,
  רישום לאירועים וכיו”ב – מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בת”ז שלך
  ובכתובתך.
 •  מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו
  נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, סרטונים בהם צפית, העמודים שבהם עיינת
  וכן הלאה.

3 .רישום למפלגה

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ
במישרין לצורך התפקדות, רישום לאירוע וכיו”ב.

4 .מאגר המידע

הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר ובאחריותם.

5 .השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם
הצרכים הבאים:

 •  יצירת קשר עם הבוחר והזמנות לאירועים
 •  שימוש תקין בשירותים השונים באתר

6 .דיוור ישיר

 •  בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ומסרונים בענייני המפלגה
  השונים.
 • בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות השבת הודעת הסרה או בקשה
  להסרת שמך ממאגר המידע של המפלגה בפניה לדוא”ל il.org.havoda@mifkad.
 • בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך לגורמים שלישיים ללא אישורך המפורש.

7 .מסירת מידע לצד ג’

 •  על אף האמור לעיל, בעלי האתר לא יעבירו לצד ג’ את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף
  על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
 • במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב
  לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.


Cookie קבצי. 8

 •  האתר משתמש ב”עוגיות” )Cookies )לצורך תפעולו השוטף והתקין.
 •  דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות
  זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

9 .אבטחת מידע
בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו
מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי
חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

10 .זכות לעיין במידע

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ,כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק
  במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי
  לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
 •  פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא”ל לכתובת הדוא”ל il.org.havoda@mifkad או
  באמצעות הדואר לכתובת יגאל אלון 53 תל אביב – יפו.
 •  בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-
  פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק
  ממאגר המידע.


11 .שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
שמסרת, תשלח על כך הודעה לגולשים אשר אישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה
בדף הבית של האתר.

בואו להתנדב איתנו!

בזכותם/ן, הייתה לנו שנה מדהימה, בה ישבנו בממשלה וקידמנו את הערכים של תנועת העבודה. עכשיו, יש לנו הזדמנות להכפיל את כוחנו ולהשפיע אפילו עוד יותר מתוך הממשלה הבאה. בשביל זה - אנחנו צריכים אתכם ואתכן. בחרו איך תרצו לעזור, השאירו פרטים וניצור אתכם/ן קשר.

דברו איתנו

יש לכם שאלה? צריכים עזרה? אנחנו עונים מהר!

בחר סכום לתרומה

Symbol
Visa

כרטיס אשראי

פרטים אישיים

ידוע לי כי בכפוף להוראות חוק המפלגות סכום התרומה המרבי למשק בית הוא 2400 ש”ח לשנה. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת כדלקמן:
הנני אזרח/ית ישראל וגילי מעל 18 שנים.
אני ובני משפחתי הסמוכים על שולחני לא תרמנו בשנה זו סכום החורג מהמותר על פי חוק כולל תרומה זו.
אינני תורם בשם תאגיד או מטעמו.
הכרטיס הוא כרטיס פרטי שלי ולא של אדם אחר ו/או של תאגיד ואני בעל/ת הרשאה לחיוב הכרטיס.
ידוע לי ששמי כתורם יתפרסם באתר מבקר המדינה.
בחתימתי זו הריני מצהיר/ה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.

מאשר.ת קבלת עדכונים במייל

תשלום הושלם