חברים יקרים

הנדון : הודעה/בקשה לחידוש חברות לחברים שנגרעו– תזכורת

מהרשומים במפלגה עולה כי חברים רבים נגרעו מחברותם במפלגה בשל שטרם חידשו או עדכנו את אמצעי התשלום לדמי החבר במפלגה.

למותר לציין כי חברותם של אלו במפלגה מאוד חשובה לנו ואנו מעוניינים לראותם נמנים על שורות חברינו.

אי לכך, אנו מפנים תשומת לבכם, כי בהתאם להוראות סעיפים 28 ו-29 לתקנון מפקד חברים, ככל שלא תחודש החברות וישולמו דמי החבר עד לתאריך 7.6.11 בשעה 12:00, לא יוכלו חברים אלו להשתתף בבחירות ליו”ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה.

לבירור אשר לסטאטוס החברות ו/או עדכון פרטי תשלום אנא פנו ללין דרור במיילlin.dror@gmail.com או למשרד המפקד בטלפון 097883510/1.
על כן, באם תבחר/י לחדש חברותך נודה לך על טיפולך בהתאם.

שלך בברכת חברים,

חיליק בר                                                      עידן יגודה
מזכ”ל המפלגה                                               מנהל החברים

תאריך פרסום:11/05/2011