חברות וחברי המפלגה,

בהתאם להחלטת הנהלת המפלגה מיום 18.12.21 נקבע כי מועד הבחירות הפנימיות יידחה מעבר לתקופת 60 הימים שאחרי מעבר התקציב (בהתאם לתיקון החוקה הקודם).

המועד המדויק ייקבע בהתאם להמלצת הוועדה לבחינת מבנה המפלגה ומוסדותיה בראשותה של עו”ד שולי אשבול, יו”ר ועדת החוקה של המפלגה.

  • ההחלטה טעונה אישור הוועידה.

בברכה,

הנהלת המפלגה

תאריך פרסום:30/11/2021