צירי ועידה יקרים,

הצעת ההחלטה מיום 26.4.2020 מטעם הנהלת המפלגה עברה ברוב קולות צירי הוועידה כלדקמן:

סה״כ בעד: 2,248, 64.2%

סה״כ נגד: 1,219, 34.8%

סה״כ נמנעים: 31

סה״כ קולות כשרים: 3,498

כזכור ההצבעה בוועידה הינה גלויה. לפיכך, כל ציר ועידה אשר יבקש לבדוק כיצד נרשמה הצבעתו יוכל לעשות כן באמצעות פניה לאגף המפקד במייל: mifkad@havoda.org.il

על הפונה לצרף צילום תעודה מזהה.

תאריך פרסום:03/05/2020