להלן תוצאות ההצבעה, לאחר מיזוג ההצבעות האינטרנטית והטלפונים בניכוי ההצבעות הכפולות:

ההצבעה הטלפונית התקיימה במשרדי חברת Vmark בנוכחות משקיפים מטעם יו”ר המפלגה – עו”ד ניר דורבן ומטעם מזכ”ל המפלגה – עו”ד יפתח דבוש.

כל הצעות ההחלטה שעל סדר יומה של הוועידה אושרו.

תאריך פרסום:03/02/2021