חברות וחברי המפלגה,

להלן תוצאות הבחירות לוועידה ה-11 בחלוקה לפי מחוזות המפלגה.

מומלץ לקרוא את קובץ התוצאות לצד שקופית ההסבר בקישור הזה.

לתשומת לב, קובצי התוצאות מתפרסמים לאחר חישובי הוראות חוקת המפלגה, תקנון הבחירות ונספחיו.

ברכות לנבחרות ולנבחרים!

תודה לכל המועמדות והמועמדים!

ועדת הבחירות ומטה המפלגה

החלטות ועדת הבחירות מיום 27.6.24

1. בהתאם להחלטת ועדת הבחירות מיום 27.6.24, חבר אשר סבור כי נפלה טעות בחישוב מיקומו מוזמן לפנות לאגף המפקד בדוא”ל mifkad@havoda.org.il
תוך הפניה לסעיף הרלוונטי בתקנון הבחירות ומתן הסבר מנומק. זאת עד ליום 28.6.24 בשעה 16:00

2. תוצאות הבחירות החלוטות, לאחר בחינת ההשגות יפורסמו עד ליום 30.6.24.

בהתאם לסעיף 10 לנספח א’ לתקנון הבחירות לוועידה ה-11 ” המשך הרשימה מעבר למכסת הצירים שהמחוז בוחר יסודרו בריצ’רץ’ כאמור בסעיף 9 אך לסירוגין של מתמודד עם ובלי זכאות להבטחת יצוג שאינה מגדר (צעיר/גמלאי/ציר חדש) – באם קיימים כאלה”. לפיכך, במידה שציר ועידה נבחר יצא מהוועידה, ייכנס החבר הבא אחריו לפי כלל זה ולא לפי התוצאות הגולמיות.

תוצאות הבחירות בחלוקה למחוזות:

מחוז שרון-שומרון | מחוז חיפהמחוז קיבוציםמחוז תל-אביבמחוז מרכזמחוז דרוזיםמחוז דןמחוז מושביםמחוז נגבמחוז צפוןמחוז דרוםמחוז ירושליםהמחוז הערבי

לעיון בתקנון הבחירות לוועידה לחצו כאן

לקריאת הנספח לתקנון הבחירות בעניין ועדת הצירופים, תיקון עיוותים ולוחות זמנים לחצו כאן

לעיון ברשימת המועמדים לוועידה ה-11 וסיווגם בהתאם לקטגוריות הבטחת הייצוג לחצו כאן

תאריך פרסום:27/06/2024