יחימוביץ’ מתייחסת לכך ששר האוצר העניק לאחרונה לשותפות, בצו מיוחד, פטור מניכוי מס במקור על הלוואות שגייסו בחו”ל. זאת לאחר שאלו התלוננו על קשיים בסגירה הפיננסית של הפרוייקט, אשר עשויה להביא לעיכוב באספקת הגז לישראל. לדבריה, “הטבה זו מצטרפת לשורה ארוכה של הטבות חריגות מהן נהנות השותפות עד כה. בין היתר, זכו השותפות להקלות ניכרות וייחודיות בהמלצות ששינסקי, בשווי של עשרות מיליארדי שקלים; הטבה ייחודית של הפחתה במס החברות; והטבות מס נוספות. הטבות אלה מקטינות את חלק הציבור ברווחים. בנוסף, המדינה היא שנושאת בעלויות האבטחה של מתקני הגז, העומדות על מאות מיליוני שקלים בשנה. בנוסף, הענקת הפטור הייחודי ממס לשותפות תמר מפלה לטובה את חברות הגז ביחס לשאר החברות במשק, ויוצרת תקדים מסוכן לפיו שר האוצר יכול להעניק הטבות לגופים פרטיים על פי שיקול דעתו, ללא שום קריטריונים או בקרה ציבורית.”

תאריך פרסום:07/12/2011