שלי במהדורה הראשונה של ערוץ 2: “היום כשאדם נכנס לתחנת דלק ומתדלק, זאת בעצם תחנה לגביית מסים, כי המרכיב העיקרי היום במחירי הדלק זה המס, זה הבלו ועליו המע”מ”
1.4.12

“אני רואה את המשפט הזה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני פשוט לא מאמינה למשמע אוזניי, זה האיש שבקמפיין הבחירות לכנסת האחרונה, ב- 2009, ישב בתשדירי הבחירות ואמר: אני אוריד את מס ההכנסה ב- 20%. כך הוא אמר במו פיו. אגב, זו באמת הייתה אמירה חסרת אחריות. הבעיה היא לא הורדת המסים, הבעיה היא איפה יורדים המסים ואיפה מעלים מסים. הרי היום כשאדם נכנס לתחנת דלק ומתדלק, זאת בעצם תחנה לגביית מסים, כי המרכיב העיקרי היום במחירי הדלק זה המס, זה הבלו ועליו המע”מ. למה מעלים? למה יש מס בלו כל כך גבוה? ומע”מ על הדלק? כדי למלא את קופת המדינה במסים. זה נכון. למה צריך למלא את קופת המדינה במסים, בגלל מתווה הרפורמה במס ההכנסה שהטיב עם העשירים ביותר, במס הכנסה ומס חברות. כשמורידים כל הזמן מס צודק ופרוגרסיבי, מדורג, הקופה מתרוקנת ואז צריך למלא אותה במס רגרסיבי, עקיף, לא צודק ולא שוויוני שמוטל על מעמד הביניים ועל העניים. יש מסים צודקים וחכמים, יש מסים לא צודקים וטיפשים. והמס על הדלק הוא מס לא צודק, ומס טיפש.

הבעיה המרכזית של מדינת ישראל היא לא אחוזי האבטלה, הבעיה היא של העניים העובדים. יש קרוב למיליון אנשים במשק שעובדים כעובדי קבלן ומשתכרים 22.04 ש”ח לשעה, בית דין לא יעזור. הם יכולים לעבוד 24 שעות ביממה, והם ישארו עניים. הבעיה היא כמות העניים העובדים, ההולכת וגדלה, בכמות מפחידה. אנחנו רואים את זה בנתוני בנק ישראל כל הזמן. מה זה לא מובטל? לא מובטל זה אדם שעובד בחצי משרה כעובד קבלן אצל קבלן ניקיון, הבעיה היא היעדר הכבוד, היעדר היכולת להתפרנס בכבוד. היעדר הבטחון התעסוקתי, העובדה שהוא לא מסומן כמובטל ולא מקבל דמי אבטלה, לא הופכת אותו לפחות עני ופחות מושפל. העוני וגם העניים, וגם מעמד הביניים, נפגעים קשות כתוצאה מהבלו על הדלק, באופן חד משמעי”.

תאריך פרסום:03/04/2012