יו”ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ’, על חמש הנשים שסיימו קורס טיס היום: “התקדים ההיסטורי שבו חמש נשים מסיימות קורס טיס הוא תשובה ניצחת לאפליה המתמשכת של נשים, לא רק במרחב הציבורי אלא גם בעולם העבודה וההישגים. היכולת של נשים להעפיל בשיעורים גבוהים ולא רק כסמל בודד לעיסוקים בעלי חשיבות, יוקרה, משמעות ומנהיגות היא המפתח להשגת שוויון אמיתי בין המינים”.

תאריך פרסום:30/12/2011