פורסם ב”חדש בגליל” ב-22.11.11

יום לאחר ששבו עובדי פרי הגליל בחצור לעבודה לאחר שנמצא פיתרון זמני ובוטלו פיטורי העובדים,הגיעה לסיור במפעל יו”ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ’.
יחימוביץ נפגשה עם העובדים שהרעיפו עליה אהבה על מאבקה לפתרון המשבר.
יחימוביץ’ שוחחה אף עם הנהלת המפעל למציאת פתרון למצוקת העובדים. יחימוביץ’ פועלת להעביר בנוהל מהיר חקיקה שתאפשר מענקים לעידוד השקעות הון לא רק למפעלים מייצאים אלא גם למפעלים כמו פרי הגליל ומפעלים נוספים בפריפריה שתוצרתם מיועדת רק לשוק המקומי.

“אנחנו שבים ועוסקים בגורלו של פרי הגליל שוב ושוב. כל פעם אנחנו מדמים לחשוב שנמצא פתרון, לפני שנתיים חגגנו אפילו את מציאת הפתרון, אבל בכל פעם אנחנו נדרשים לסיוע חירום. ולצערי אנחנו שוב עומדים בפני שוקת שבורה, ובפני פיטורים של 50 עובדים. פיטורים של 50 איש מחצור הגלילית, כמוהם כפיטורים של אלפי אנשים בתל אביב”, אמרה יחימוביץ’ בוועדת הכספים של הכנסת.
פרי הגליל הוא מקרה מבחן לפריפריה, מקרה מבחן ללואו-טק. הממשלה לא יכולה לעמוד מנגד ולהגיד “הם לא עומדים בקריטריונים, אנחנו יושבים בצד ושייסגרו”. מהוועדה תצא פנייה לראש הממשלה שלא לעמוד מנגד”, הוסיפה יחימוביץ’.

“בנוסף – אני מניחה כאן לאלתר תיקון לחוק עידוד השקעות הון. החוק הקיים אומר שמפעל יקבל מענק אם 25% או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס הוא לשוק בגודל של 12 מיליון תושבים. כלומר, לייצוא. התיקון הוא מאוד פשוט, במקום 12 מיליון, 6 מיליון. התיקון יסייע לא רק לפרי הגליל, אלא למפעלי מזון נוספים בפריפריה, בירוחם, בדימונה ועוד – שיש להם שוק מאוד נרחב בישראל. אבל הם לא יכולים לקבל שקל מהקרן משום שמייצרים לשוק המקומי. הקריטריונים שנקבעו אינם לוחות הברית שירדו מהר סיני, הם מעשה ידי אדם. אפשר לשנות מספר אחד מ-12 ל-6. להעביר חקיקה במהירות בפטור מחובת הנחה, ולדאוג שהחוק יחול גם על פרי הגליל. ומהבעלים נבקש שיואיל במטותא מכבודו לחכות שהחוק יעבור בנוהל מזורז, ולהשאיר את 50 העובדים האלו מועסקים.

תאריך פרסום:22/11/2011