לפני שעה קלה שגרה ראש האופוזיציה ויו”ר העבודה ח”כ שלי יחימוביץ’ מכתב לרשות החברות הממשלתיות, לחשכ”ל, לראש הממשלה, לשר האוצר ולשורה של גורמים, ובו נאמר: “אני פונה אליכם בדחיפות בעקבות ההתפתחות המדאיגה בניהול המכרז להפרטת נמל אילת: מתמודדת יחידה במכרז נותרה קבוצת החברה לישראל שבשליטת משפחת עופר. אתחיל בשורה התחתונה – עליכם לבטל את המכרז לאלתר.”

יחימוביץ’ מציינת כי קבוצת החברה לישראל ניגשה למכרז באמצעות החברה הנכדה “תובלה”, מקבוצת כיל דשנים. קבוצה זו היא גם בעלת השליטה בחברת הספנות צים וכן בקונצרן כימיקלים לישראל (כיל), המפעיל בשטח הנמל מסוף פרטי לשינוע כימיקלים ומחצבים בתפזורת. “אנו עדים לתסריט שחוזר על עצמו זו הפעם השלישית, ובו מדינת ישראל מעבירה את נכסי הציבור הישראלי לידי אותן ידיים פרטיות – כאילו מדובר בממשלה אחרת מזו שאמורה להניח מחר על שולחן הכנסת את הצעת חוק צמצום הריכוזיות וקידום התחרות, שהיא עצמה אישרה רק לפני כשבועיים.” כותבת יחימוביץ’.

“החברה לישראל כבר זכתה ב-2004 במכרז להפרטת חברת הספנות צים כמתמודדת יחידה, וכך גם ב-2007 כשנותרה חברה יחידה במכרז להפרטת בתי הזיקוק בחיפה (בזן). בשלושת המקרים לחברה לישראל היה יתרון מובנה בתהליך ההפרטה: החברה לישראל החזיקה עוד לפני הפרטת צים במניות החברה; החברה לישראל החזיקה בעבר במניות בזן; וכעת – החברה לישראל מפעילה רציף כימיקלים לייצוא המשאבים שכורה החברה־בת כיל בים המלח – בסמוך לנמל אילת. מדובר בהשתלטות מסוכנת, ומעוררת חרדה בקלות שבה היא מתבצעת – של משפחה אחת באמצעות זרועותיה הרבות, בנותיה ונינותיה – על התשתיות המרכזיות במדינת ישראל.”

אציין עוד כי הסכם חכירת הרציף באילת בין כיל לבין המדינה פקע כבר ב–2008, כך שלמעשה המדינה ממשיכה במתן ההטבות לחברה – גם בניגוד לחוק. אינני מכירה חברה אחרת, לבטח שלא עסק קטן או בינוני, שהמדינה היתה מוותרת לו במשך ארבע שנים על חידוש הסכם חכירה של נכס ציבורי.

ידוע לכם בוודאי כי הממונה על ההגבלים העסקיים, שעמד בראש צוות ועדת הריכוזיות להקצאת נכסים ציבוריים, המליץ, כי בהליכי הקצאת נכסים של המדינה או בהקצאת זכויות, רישיונות וזיכיונות – יהיה על הגורמים האחראים על הליכי הפרטה לשקול גם שיקולי תחרות וביזור שליטה בתשתיות חיוניות.

יצויין כי למדינה זכות לשקול את השיקולים האלה גם בלי חקיקה.

רשות החברות הממשלתיות אף מסרה לחברות המתמודדות במכרז הודעה, ולפיה “מניעת ריכוזיות במשק נמנית עם האינטרסים שהשרים רשאים להוציא צו להגנתם”. הודעה זו יפה, אך הודעות אינן מספיקות והרשות לא כללה עניין זה בטיוטת צו ההפרטה שפירסמה. אני מקווה שיש כאן רשלנות בלבד ולא כוונת מכוון.”

למכתב המלא: http://www.shelly.org.il/node/6903

תאריך פרסום:08/07/2012