הגזירות שהאוצר מתכנן כחלק מתקציב 2013 הן המשך ישיר של תוכניות נתניהו להגדיל את הפערים החברתיים, לפגוע בעניים ובמעמד הביניים ולהיטיב עם העשירים. העלאת מיסים עקיפים, כמו המע”מ, שהם מיסים לא צודקים פירושו פגיעה ישירה בחלשים; קיצוץ רוחבי נוסף בתקציבי משרדי הממשלה יביא לפגיעה מיידית בשירותים שמקבלים האזרחים – פחות ביטחון פנים, פחות בריאות ופחות חינוך. נתניהו גמר אומר לרסק את מעמד הביניים עוד בקדנציה הנוכחית, בכוונתי להנהיג את האופוזיציה למלחמת חורמה בגזירות הכלכליות, ולהציג תקציב אלטרנטיבי שיחשוף במערומיה את המדיניות הכלכלית והחברתית האלימה והאכזרית של נתניהו.

תאריך פרסום:22/05/2012