ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ’, אומרת כי החלטתו של רה”מ נתניהו להשיב את הגופות לרשות הפלסטינית היא צעד נכון, משום שהוא בונה אמון ועשוי לשפר את האוירה בין ישראל לפלסטינים. “כמובן שאין די בצעד זה וכרגע הוא ניצב לבד בקפאון מדיני מוחלט שאינו מיטיב עם ישראל. יתרונה היחיד של קואלציית הענק של נתניהו הוא היכולת לבצע מהלך מדיני משמעותי ועליה לנצל זאת בכל דרך אפשרית, כדי להבקיע הבקעה של ממש מול הפלסטינים, כל עוד ההנהגה שם היא בת שיח”.

תאריך פרסום:31/05/2012